Pris

Jeres pris for privat dagpleje er kr. 1990,- om måneden,og der betales i alt for 12 måneder om året, også selv om I eller jeg holder ferie – fridage eller ved sygdom. Reelt er prisen for dagpleje kr. 7750.- om måneden, men der ydes et offentligt tilskud pr. måned på kr. 5760,- hvorfor jeres pris udgør kr. 1990,-

Betalingen skal ske forud - den 1 i hver måneden.

Der betales for max 48 timer om ugen.

 

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske inden sidste hverdag i måneden plus den næste løbende måned.
Eksempelvis: Udmeldes barnet den 10. oktober betales til og med november.
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk